v. Zarina Lauritzen

Hvordan foregår en konsultation?

Forberedelse

Når du har booket din første konsultation, vil du efterfølgende pr. mail modtage et omfattende spørgeskema og en mad-dagbog. Begge to skal være udfyldt inden konsultationen, og sendes retur til mig pr. mail. Spørgeskemaet indeholder forskellige spørgsmål om dit helbred, din livsstil, kostvaner og familiehistorie. Det skal udfyldes så godt som muligt. Det er vigtigt, at du når du udfylder skemaet, giver dig selv god tid til det. Jo grundigere du er, jo bedre forudsætninger får vi til at kunne finde årsagerne til dine helbredsproblemer.

Har du mulighed for at medbringe kopier af journaler, og testsvar fra egen læge, sygehus mm., vil dette også kunne hjælpe til en gavnlig konsultation. 

Alle oplysninger vil selvfølgeligt blive behandlet fortroligt.

woman-in-black-shirt-sitting-on-chair-4098374

Den første konsultation

Inden vi mødes første gang, vil jeg have gennemgået hele dit spørgeskema, mad-dagbog og eventuelle laboratoriesvar, for at danne mig et overblik over din nuværende situation.

Ud fra min analyse af din situation, vil jeg udarbejde et skræddersyet behandlingsprogram til dig, som vil inkludere:

  • Kost og kosttilskud
  • Medicingennemgang
  • Stressreduktion
  • Søvn
  • Motion
  • evt. forslag til støttebehandling.

Jeg vil selvfølgelig forklare mine anbefalinger, så du får en uddybende forståelse for, hvorfor de er anbefalet til dig, og hvorfor de er vigtige. Sammen vil vi herefter finde ud af, hvilke ændringer, du vil skulle lave i dine vaner og din livsstil. Jeg hjælper dig med at prioritere, hvad der er vigtigst for dig, og hvad der vil kunne gøre den største forskel for en bedre hverdag for dig.

Vi vil til slut diskutere behovet for yderligere undersøgelser og eventuelle laboratorietests.

Opfølgende konsultation

Vi aftaler, hvornår du kan komme til en opfølgende konsultation. Denne vil som oftest ligge mellem 4-6 uger efter den første. Forud for din opfølgende konsultation, vil du blive bedt om at lave en tredages mad dagbog, enten skriftlig eller ved at tage billeder af dine måltider. Dagbogen skal medbringes til konsultationen.

Ved din opfølgende konsultation, vil vi komme til at tale om følgende:

  • Er dine symptomer blevet mindsket/bedre?
  • Hvad viser evt. svar fra laboratorietests?
  • Hvad har været udfordrende i din nye livsstil?
  • Hvornår skal vi ses igen?

 

Flere konsultationer

Antallet af konsultationer kommer helt an på din situation. For nogle er det tilpas med 1-3 konsultationer, for nogle er der behov for et møde hver 3. måned, i 1-2 år.

En konsultation skal afbestilles minimum 3 hele hverdage inden konsultationen. Hvis konsultationen afbestilles senere end 3 hverdage før, hæfter du for 50% af beløbet for konsultationen. Hvis konsultationen aflyses mindre end 24 timer før konsultationen, hæfter du for hele beløbet.