Functional Medicine

Grundprincipperne hos Funktionel Farmaci bygger på Functional Medicine. Behandlingstilgangen stammer fra USA og er en en ny og allerede anerkendt tilgang til at behandle mennesket på. Kernen i Functional Medicine er at behandle den enkelte person som helhed, frem for kun at fokusere på et individuelt symptom. Denne tilgang har jeg adopteret og er en af søjlerne i en behandling hos mig med Funktionel Farmaci.

Inden for funktionel medicin kigges der nøje på den enkeltes historie. Dette sker i et samspil mellem den sundhedsmæssige baggrund, arv og fortid, samt nutidens kost, vaner, livsstil og meget mere. Dette danner et samlet og dybdegående indblik i hvilke faktorer der gennem hele livet har påvirket dig. 

Når man har et indblik i alle faktorer, kan man finde årsagerne til din situation i dag.

Funktionel medicin er en systematisk biologibaseret tilgang, som fokuserer på at identificere roden af årsagen til sygdommen. Hvert symptom kan blot være en af mange, som bidrager til den enkeltes sygdom. Enkelte symptomer kan hver for sig pege mod mange forskellige diagnoser, men sættes de sammen, fremkommer der et klarere billede af, hvad den egentlige diagnose bør være. 

Ved funktionel medicin tages der højde for, at alle mennesker er forskellige og derfor ikke kan behandles ens – selvom de har ens symptomer. Fokus ligger dermed på den enkelte som helhed, og ikke helheden frem for den enkelte.

Funktionel medicin kan hjælpe den enkelte med at forstå de underlæggende biokemiske forhold, som påvirker ens livskvalitet. Principperne, som ligger til baggrund for behandlingsforløbet, styrker den individuelles evne til at tage ansvar for eget helbred, gennem information og hjælp til at skabe nødvendige livsstilsændringer. Netop det, at fokus ligger hos den enkeltes evne til at tage ansvar, er en af de største succesfaktorer i funktionel medicin.

CVR-nr. 41 03 64 35                      © Copyright  Zarina Lauritzen